Home
Welcome to the website of Eritrean Congress Party Strategi Adi
ኣሕመድ ክቡር ወዲ ክቡራት፤ ረቢ አብ ናይ ክብሪ ዝፋኑ ይቀበልካ! PDF Print E-mail
Written by ተክለሰንበት ተኽላይ   
Sunday, 30 March 2014 00:58

ጽቡቕ ዝገበረ ጽቡቕ እንተዝፍደ፣ „ብዕራይ ድቋ ሰትዩ ብጫማ ምኸደ“ ይብል ምስላ ኣበው። ሓቂን ፍትሕን እንተዝህሉ ከአ ሓው ኣሕመድ መ.ናስር አብታ ንፍርቂ ዘመን ዝተጋደለላ ኤርትራን አብ ጎኒ ናይ ባዕሉ ሓወልትን ሎሚ ሓመድ-ኣዳም ምለበሰ ነይሩ። ኵውንነትና ግና ብኣንጻሩ ብምዃኑ ሎሚ ሬሳ ሓው ኣሕመድ‘ውን ኵኔው 5 ሽሕ ኪ.ሜ ካብ ዓደቦኡ ርሒቑ አብ ሃገር ሽወደን ተቐቢሩ።

Read more...
 
ኣሕመድ! ኣብ ላዕለዋይ ገዛና ሻኻን ሰትን ይጽናሕካ PDF Print E-mail
Written by ሕሩይ ተድላ ብይሩ   
Thursday, 27 March 2014 17:21

ኣየ ህድኣት፡ ኣየወ ርግኣት፣ መንሞ ጠባይ ከም ኣሕመድ ናስር። ኣየ ትሕትና ኣየወ ሚዛን-ወርቂ መን ከም ኣሕመድ ናስር ኣኽባር ሰብ፣ ኣቦታቱን ኣቦሓጎታቱን ኣምበርዮም ኣውሪሶሞ። ክላ ሕጂ ኸኣ ብጻይና ኣሻርዩ መገዲ ነዊሕ ጒዕዞ’ዶ ገይሹ! በሉ ኣቶም ዝተረፍና መገዲ ነጽብቕ፣ ብርዒ-ሓቂ ንሓዝ ምፑትላክ ኣንታይ ጠቐመ። ምስ ስዉእ ኣሕመድ ብ1970 ዓ.ም. ኣብ ሜዳ ኢና ተላሊና። ኣብ ዒራቕ ወተሃደራዊ ትምህርቱ ስለ ዝወድአ በዓል መዓርግ መኰነን ነበረ። ንስራሕ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ንቐዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ካብቶም ጭቡጥ ፍረያም ስራሕ ዘበርከተ እዩ። ሓደ ካብቲ ክዝከር ዝግብኦ፡ ኣሕመድ ኣባል እታ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ናብ ሻዕብያ ዝተላእከት ነበረ። መልእኽቱ፡ “ንዑባ ነዚ ሃገረዊ ጉባኤ ብሓንሳብ ነዐውቶ” ነበረ፡ ዝሰምዕ እዝኒ ደኣ ኣይረኸበን እምበር። ኣብ ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ኣባል ሰወራዊ ባይቶ ተመሪጹ ንሰውራ ብብቕዓትን ትግሃትን ኣገለገለ። ኣብ ካልኣይ ሀገራዊ ጉባኤ ድማ ኣቦ መንበር ሰውራዊ ባይቶ ኰይኑ ኣገልገለ። ኩሉ መድረኽ ናቱ ታሪኽ ስለ ዘለዎ ኣሕመድ ታሪኹ ጽሒፉ ኣሎ። ተሪፉ ዘሎ መኣረምታ ሓተምትን ዝርጋሔ ናብ ህዝብን እዩ። ኩላትና ኣብ ጸፍሒ መሪሕነት ኰይንና ዝተቓለስና ባእታታት ክንምስገንን ክንውቀስን ንቡር እዩ፣ ኣንተዀነ ግን እቲ መጐስ ኰነ ወይ ኲነኔ ኣብ ጭቡጥ ሓቅታት ዝተመስረት ክኸውን ንምሕጸን። ጽባሕ ዓርቢ ብጻይና ኣሕመድ ኣብ ዝቕበረሉ እዋን ፈነዋ ጀጋኑ ነፋንዎ፣ ብብኽያት ዘይኰነ፡ ኣንታይ ደኣ ብዕልልታ! ሰንበት ንዝኽሪ ስዉእ ኣሕመድ ምስ ተኣከብና ድማ ከምቲ ንሱ ዝትምነዮ ብዝዕባ ስኒትን ስምረትን ጥራይ ንመድር።

ንስዉእ ኣሕመድ ሰላም ኣብ ዳስ ሰማያት!

ንስድራኡ ድማ ጽንዓት!

ሕሩይ ተድላ ብይሩ

ብስም ኩሎም ብጾተይ

ስቶኮልም/2014-03-27

 
Africa: Statement By H.e. Mr. Hanns H. Schumacher, Permanent Representative of the Federal Republic of Germany - 25th Session of the United Nations Human Rights Council PDF Print E-mail
Written by HRW   
Wednesday, 19 March 2014 17:43

PRESS RELEASE

Mr. President,

I thank you for giving me the floor.

I speak on behalf of Germany, Austria, Czech Republic, Croatia, Denmark, Estonia, Finland, France, Hungary, Ireland, Italy, Japan, Latvia, the Netherlands, Norway, Portugal, Sierra Leone, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States,

We would like to draw the attention of the Human Rights Council to the alarming increase of activities of criminal networks in North and East Africa. Since 2008,

Read more...
 
መግለጺ ሓዘን PDF Print E-mail
Written by ሕሩይ ተድላ ባይሩ   
Saturday, 01 March 2014 00:29

መሓመድ ዑስማን ኣቡበከር ዓርከይ፡ ግዜ እቲ ነዊሕ መንገሻ እምበኣር ኣርኪቡካ! እስከበል ሻኻ ሰቲ ይጽናሕካ! ምስ ዑስማን ኣቡበከር መጀመርያ ግዜ ኣብ ደማስኮስ ብ1967 ዓ.ም.ፈ. ኢና ተራኺብና። ኣብቲ እዋን፡ ኣብ ውሽጢ ላዕለዋይ ባይቶ ዝነበረ ቀጨውጨው ኣብ ላዕለዋይ ጥርዙ ስለ ዝበጽሐ፡ ኣባላት ላዕለዋይ ባይቶ ፍታሕ ንምንዳይ ኣብ ደማስኮስ ኣኼባ ጽዊዖም ነበሩ። ኣብቲ ግዜ ዑስማን ኣቡበከር ሓላፊ ማሕበር ተመሃሮ ኰይኑ ምቕማጡ ኣብ ካይሮ ነበረ። እምበእርከስ ሰዉእ ዑስማን ኣቡበከር ሓደ ካብቶም መስረትቲ ስውራ ኤርትራ እዩ። ዕላልና ኣብ ደማስኮስ ኣዝዩ ምጭው ነበረ፣ ይኹን እምበር ብቐረባ ዝተላለናዮ ኣብ ኣስመራ ድሕሪ ነጻነት ነበረ። ነቶም ኣብቲ ግዜ ዝረኣዩ ጉድለታት ከም ኣርእስትታት እንዳልዓልና እውን ንዛተ ነበርና። ዝምድናይ ምስ ስዉእ ዑስማን ኣቡበከር ዝዓመረሉ ግን ኣብ ግዜ ሓባራዊ ቃልስና ኣብ ሃገራዊ ምሕዝነት ኤርትራ ነበረ። ኣብ ስራሕ ስዉእ ዑስማን ኣቡበከር ህርኩት፡ ካብ ስንፍና ሓራ ነበረ፣ ኣብ ግዜ ዕረፍትን ረፋህን ድማ ኣዝዩ ምቕሉልን ሕዉስን ነበረ። ኣብ ልዕሊ ሰውራዊ ኣበርክቶኡ ስዉእ ዑስማን ኣቡበክር ብጽሑፋቱ ክዝከር እዩ። ክሳብ ዕሰርተ ክጽብጸቡ ዝኽእሉ መጽሓፍትን ብዙሓት ሰነዳትን ገዲፉልና ኣሎ፣ እዞም ጽሑፋት ንተመራመርቲ ኤርትራውያን ከም ዘገልግሉ ጥርጥር የልቦን።

ንስድራቤትን ፈተውትን ስዉእ መሓመድ ዑስማን ኣቡበከር ጽንዓት ይምነ፡ ነቶም ነኣሽቱና ድማ ነዊሕን ፍርያምን ዕድመ!

ሕሩይ ተድላ ባይሩ

ስቶኮሆልም/ 2014-02-27

 
Ghazi Suleiman: A Sudanese Hero and Friend of Eritrea PDF Print E-mail
Written by Herui Tedla Bairu   
Monday, 17 February 2014 22:59

By: Herui Tedla Bairu

 

 

A great son of the Sudan passed away on 2014-02-07, leaving an empty space for future heroes to fill. Much has been written about Ghazi; without doubt, much more shall be written in the future. In the following lines I shall refer to some events that led Ghazi to become a friend of the Eritrean people.

Read more...
 
ሓቂታትን ሸቶኦምን፤ ህግደፍን ትማሊን PDF Print E-mail
Written by ተክልሰንበት ተኽላይ   
Sunday, 02 February 2014 17:47

ከቡራትን ክቡራንን ኣንበብቲ፣ ከመይ ቀኒኹም?

ሎሚ ብዛዕባ ካብ ብህግደፍ ዝካየዱ ተመክሮ ሓዘል ቪድዮታት ሓደ 45 ክፋላት ዘለዎ ትማሊ ሒዘ ቀሪበ አሎኹ። አብዚ ቪድዮ ትማሊ ተመክሮ ህዝባዊ ግንባርን በዳሂ ሽግራቱን ብመሳጢ ኣገባብ ተሰኒዱ ስለ ዘሎ ደስ ዘብል ኮይኑ ረኺበዮ።

Read more...
 
ኤርትራዊ ህዝባዊ ምልዕዓላት ካበይ ናበይ! PDF Print E-mail
Written by Teclesenbet Teclai   
Friday, 10 January 2014 02:01

ዓለም-ለኻዊ ኤርትራዊ ህዝባዊ ምልዕዓላት፣ ሎሚ አብ ድያስፖራ ኣበየከተማኡ ዝርአ ዘሎ ደያቢ ናይ ናጻ-ህዝቢ (አብ ፖለቲካውያን ውድባት ዘይተወደቡ) ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ኢዩ። ንምጥቃሱ ክጥዕመልና መታን ህዝባዊ ምንቅስቓስ እንተበልና ተመራጺ እመስለኒ። ኣውራ ግና ብዛዕባ‘ዚ ምንቅስቓስ‘ዚ ግቡእ ግንዛቤ ምግባር ንዅሉ በዓል-ጕዳይ ጠቓሚ‘ዩ። መን‘ዩኸ በዓል-ጕዳይ? ሰብ-ጕዳይ ማለት አብዚ ኵሎም ብኤርትራ ዝግደሱን ብኣስጋኢ ኵነታት ህዝባ ዝሓሙን ማለተይ‘ዩ።

Read more...
 
ንፋስ ለውጢ ክነፍሰሉ ዝጀመረሉ መወዳእታ ዓመተ 2013 PDF Print E-mail
Written by ኤዲቶርያል ቦርድ   
Friday, 27 December 2013 23:12

ኣብቲ ንስለ ናጽነት ሃገርና ሓያል ምርብራብን መስዋእቲ ክንደይ ብሉጻት ኤርትራውያን ዜጋታት ብቐጻሊ ዝሓተሉ ዝነበረ እዋን፡ እቲ ብግስ ክብል እንከሎ ፍልስፍና ሜላታት ፈላሊኻ ግዛእ ተሓንጊጡን ብድሕሪ እዞም መስዋእቲ ክኸፍሉ ዝጸንሑ ብሉጻት ዜጋታትና ተሓቢኡ ምልካዊ ስርዓት ንኽተክል ክፋእ ዝፍሕሰሉን ብሉጻት ዜጋታት ዘጥፍኣሉን ምቹእ እዋን እዩ ዝነበረ።

Read more...
 
ኣኼባ ስብሓት ኤፍሬም ኣብ ከተማ ስቶክሆልም PDF Print E-mail
Written by ኤዲቶርያል ቦርድ   
Monday, 02 December 2013 12:50

ትማል ሰንበት ብዓል ስልጣን ስርዓት ህግደፍ ስብሓት ኤፍሬም ሓደ ፍሉይ ኣኼባ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ኣካዪዱ። ኣዚ ምብጻሕ ናይዚ ብዓል ስልጣን ስርዓት ህግደፍ ኣፍልጦ ቤት ጽሕፍት ወጻእ ጉዳይ ሚኒስትሪ ሽወደን ዘይፍለጥን ዘይወግዓውን ምብጻሕ ኮይኑ እዚ ብዓል ስልጣን ዘካየዶ ኣኼባ ብፍላይ ነቶም ኣኽረርቲ ደግፍቲ ስርዓት ህግደፍ እዩ ዝነበረ። ነዚ ኣኼባ ዝቃወሙ ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብቲ ኣኼባ ክኣትዉ ዕድል ብዘይምርካቦም

Read more...
 
ወኪል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ”ክሃድም ንዝፈተነ ዜጋ ቅተል” ዝብል መምርሒ ስርዓት ህግደፍ ብትሪ ተቓዊማቶ PDF Print E-mail
Written by Editorial Board   
Monday, 18 November 2013 01:18

ኤርትራውያን ካብቲ ዘሕልፍዎ ዘለዉ ኣሰቓቂ መነባብሮ ክላቐቑ ንምፍታን ሃገር ራሕሪሖም ክሃድሙ እንከለዉ ብሰራዊት ስርዓት ህግደፍ ናይ ቅትለት ሓደጋታት የጓንፎም ከምዘሎ ፍልይቲ ወኪል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾነት ወይዘሮ ሺላ ኪታሩን ድሕሪ እቲ ብጀካ ንመራሕቲ ስርዓት ህግደፍ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ዓለምን ከቢድ ስንባደን ሓዘንን ዝስዓበ ሓደጋ ህልቂት ኣማኢት ኤርትራውያን ኣብ ከባቢ ደሴት ላምፔዱሳ ምፍጻሙ እያ ነዚ ምስክራ ዝሃበት።

Read more...
 
“ሰብ ኣብ ዓዱ!እኽልንከ ኣብ ዓውዱ!!!” II PDF Print E-mail
Written by ሃይለ ገብረትንሳኤ   
Wednesday, 06 November 2013 10:44

እዚ እኽሊ ኣብ ዓውዱ! ሰብከ ኣብ ዓዱ ኣስፍሕ ኣቢልካ ኣይገለጽካያን! ኣብርህ ኣብሎ ዝብል ሕቶን? ርእይቶን! ብስልክን ብስቱር ደብዳቤን ስለ ዝመጽኣኒ፡ ደጊመ ክጽሕፍ ንኣንበብቲ ኣሕዋተይ ብዝርደኦም መልክዕ ከቕርብ ብትሕትና ይሕትት።

Read more...
 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 25
Copyright © 2014 Eritrean Congress Party Strategy Adi. All Rights Reserved.
 

Our Undertaking

The Eritrean Congress Party Strategy Adi is a political vehicle whose main mission is to translate the principles of the Strategy Adi into an Eritrean reality. The name of our website is: "The Eritrean Congress Party Web Page" (ECPWP). The mission of our website is to spread and deepen the crucial message embodied in the Strategy Adi. The key historical concepts embedded in our Strategy Adi are: a) Adi, b) Highi Indaba, c) Baito, and d) Zega.

read more


GetFirefox

logo-wordmark-vertical_small

If you can't

read Tigrinja

try Firefox