Home
Welcome to the website of Eritrean Congress Party Strategi Adi
መልሲ ንኣቶ ሳልሕ ቃዲ ጁሃር!!!! PDF Print E-mail
Written by ሃይለ ገብረትንሳኤ   
Tuesday, 25 November 2014 15:32

“ዓቢ ሰብ ክጋገ ፡ ጌጋኡ ክንዲ እምባ ይኸውን” ኣባሃህላ ቐዳሞት፡

ኣቶ ሳልሕ ቃዲ፡ ካብቶም መቓልሰተይ፡ መሰታይ፡ መምህር፡ ጻሓፋይ፡ ኢለ ዝቖጽሮ ሰብ ነበረ። ኣብ ቃል ኣቶ ሳልሕ ክምርኮስ “ኣፍካ ከምድላይካ ትበልዓሉ እምበር፡ ከምድላይካ ኣይትዛርበሉን” ኢሉ ዝእርም ሰብ ነበረ። መርበብ ዜና ዓዋተ፡ ምስ ጀመረ፡ ዕባይ ከተማ “ ከረን”፡ብምዃኑ፡ መሰረት ብምግባር፡ ተጋዳላይ፡ ስደተኛ፡ ዝተማህረ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ከም መሰጋገሪ ድልድል ኣብ ህዝብና፡ ክኸውን ይኽእል ዝብል እምነት ነበረኒ።

Read more...
 
Eritrea: Number of Eritreans Seeking Asylum in Europe Soars Over Figures for Last Year PDF Print E-mail
Written by UNHCR   
Wednesday, 19 November 2014 08:46

press release

Geneva — The UN refugee agency on Friday said the number of asylum-seekers in Europe from Eritrea over the first 10 months of this year has risen threefold compared to the same period in 2013. In Ethiopia and Sudan, neighbouring Eritrea, the number of Eritrean refugees has also increased sharply.

Read more...
 
ብእስትራተጂ ዓዲ ዝቐረበ ጽሑፍ ኣብ ጉባኤ ዋሽንግቶን ዲሲን ከባቢኣን PDF Print E-mail
Written by ECP   
Friday, 31 October 2014 10:19

24 ጥቅምቲ 2014

ኣቐድም ኣቢለ ንኹሉኹም ደላይ ፍትሒ፡ እንኳዕ ብሰላም ናኣብዚ ኣገዳስን፡ ህጹጽን፡ ዝኾነ ሃገራዊ ጻዋዒት ንኽንእከብ ብሰላም ኣኻኸበና። ኩነታት ህዝብናን፡ ሃገርና ወዲቓቶ ዘላ ቅልውላው፡ ንክንፈልጥ፡ መፍትሒ ንምድላይን ዝግበር ጻዋዒት፡ ዝምስገንን ታሪኻውን እዩ።

ኣስዕብ ኣቢለ፡ ነዚ ጉባኤ ንኽግበር ዝሓለኑን፡ ዝሓሰቡን፡ ኣድላይነቱ ህጹጽ ምዃኑ ፈሊጦምን፡ ንዝወሰኑዎ፡ ዉሳኔ፡ ኣብ ግብሪ ንኽውዕል ዘይሕለል ድኻም ደኺሞምን፡ ኣብ መፈጸምታ ዘብጽሑን፡ ሽማግለታት፡ ክብ ዝበለ ምስጋና ብስም ማሕበርናን፡ ኣባላት ስትራተጂ ዓዲን፡ ቀጺለውን ብስም፡ እቲ ኣፉ ተለጉሙ ዘሎ ዉጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ደጋጊመ ከመስግን ይፈቱ።

Read more...
 
ካርታ-ጕዕዞ ናብ ደምክራስያዊት ኤርትራ PDF Print E-mail
Written by ብሕሩይ ተድላ ባይሩ   
Wednesday, 29 October 2014 11:27

ንህልዊ ኩነታት ሃገርና ብምትንታን ካብዚ ዘሎናዮ መዋጥር መዋጽኦ ክኸውን ዝኽእል መጽናዕታዊ ጽሑፍ ብሕሩይ ተድላ ባይሩ ኣብ ዋዕላ ዋሽንግተን ብዕለት 2014-10-20 ቀሪቡ ነበረ። ምሉእ ትሕዝቱኡ ድማ እንሆ ይቐርብ


መቐድም

ካርታ-ጒዕዞ ናብ ደሞክራውያዊት ኤርትራ

ዕላማ እዚ ካርታ-ጒዕዞ ንስርዓት ውልቃዊ ምልኪ ኤርትራ ዘውድቑ ኣገባባትን ኣብ ቅዋምን ብዝሐ ሰልፍታትን ዝተነድቀት ደሞክራስያዊት ኤርትራ ንምህናጽ ዘብቅዑ ሕንጻጻት ምትላም እዩ። ክውንነታዊ ገምጋም ሓያል ጎድኒ ዲክታቶራዊ ስርዓትን ድኹም ጐድኒ ሓይልታት ተቓውሞ  ኤርትራን ከም እተው-ነጥቢ ነቶም ኣብ ውድዲክታተራዊ ስርዓት ዘብጽሑ ስጒምትታት ምጽናዕ ይሕግዝ።

Read more...
 
Eritreans for Facilitating National Dialogue (EFND) PROPOSED PLATFORM, INTERNAL WORKING MEMORANDUM, OCTOBER 2014 PDF Print E-mail
Written by Prepared by Dr. Okbazghi Yohannes for EFND   
Wednesday, 29 October 2014 10:26
“Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.”
By the American essayist Ralph Waldo Emerson
I. INTRODUCTION
When we began this improbable odyssey over fourteen months ago, we promised to provide a
statement of purpose to conferees that would serve as a platform for discussion and deliberation.
Here we present it for your consideration. At the outset, we would like to thank all those who
took time out to share their well-considered thoughts and invaluable suggestions, which we have
incorporated with due diligence into our internally-generated ideas and suggestions.
Read more...
 
ERITREA: WAITING FOR GODOT, OR WAITING FOR GOD PDF Print E-mail
Written by Ararat Iyob   
Monday, 27 October 2014 15:56

“Waiting for Godot is an absurd play by Samuel Beckett, about two people who wait in vain for someone called Godot. They bicker and squabble, stating, “Nothing to be done”. One does a strange thing, takes off his boot, and then the other for apparently no reason at all.

Read more...
 
መግለጺ ሓዘን PDF Print E-mail
Written by ኣባላት ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ   
Sunday, 26 October 2014 14:53

ዶክተር ተወልደ ተስፋማርያም ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ መበል 65 ዓመት ዕድሜኡ ብረቡዕ 22 ጥቅምቲ ዓሪፉ። ዶክተር ተወልደ ድሕሪ ህልቂት ዕሸላት ኤርትራውያን ኣብ ላምፔዱሳ ከም ኩሎም ካልኦት ደለይቲ ፍትሒ ንሱውን ንዝነበሮ ሕማም ብምጽዋር ኣብ ሃገርና ዘሎ ሽፍትነት ይኣክል ንኽብል ዝክኣሎ ገበረ። በዚ ዘርኣዮ ተበግሶ ድማ ክዝከር ክነበር እዩ። እቲ ንዓመታት ”ኤርትራውያን ከይንሰማማዕ ተሰማሚዕና ኢና” ዝብል ብሂል ” ሎሚ ኤርትራውያን ንኽንሰማማዕ ተሰማሚዕና ኢና” ብዝብል ጭርሖ ከምዝትካእ ምግባሩ ንኹሉ ተሳታፊ ኣኼባታት ይኹን ተቓላሲ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ትምህርቲ ምሂሩ ኣሎ። ካብዚ ጭርሑኡ ሓደ ከነስተብህሎ ዝግባኣና ነገር ድማ እታ ኣደ ኩልና ዝኾነት ኤርትራ ካብ ሞቑሕ ጉጅለ ህግደፍ ንከነድሕና ነቲ ንህልቂት ዝተፈርደ ኤርትራዊ ወዲ መሬት ድማ ኣለናልካ ክንብሎ እወ ሎሚ ኤርትራውያን ንኽንሰማማዕ ተሰማሚዕና ኢና ብማለት ብዘይ ውዓል ሕደር አብ ስራሕ ንኽኣቱ እዚ መድረኽ ይጠልበና ምህላዉ እዩ።

 

ንዶክተር ተወልደ ተስፋማርያም መንግሰተ ሰማይ

ንስድራቤት ድማ ጽንዓት ይሃቦም

ኣባላት ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ

 
ተበግሶ ኤርትራውያን ንሕጋዊ ካልኣይ ሃገራዊ ባይቶ PDF Print E-mail
Written by ሕሩይ ተድላ ባይሩ   
Sunday, 19 October 2014 23:00

2013-10-11

ተበግሶ ኤርትራውያን ንሕጋዊ ካልኣይ ሃገራዊ ባይቶ

ሰነድ “ተበግሶ ኤርትራውያን ስለ ደሞራስያዊ ለውጢ” ካብ ስግኣትን ሓልዮትን ጥራይ እዩ ተበጊሱ። ኣብ ኢንቴርነት ዝተለጠፉ ጽሑፋትን ኣብ ፓልቶክ ዝቐረቡ ሓሳባትን ግን ብዛዕባ ዕላማና ገለ ሓተታ ከም ዝቐረቡ ተዓዚብና። ንሳቶም ድማ እዞም ዝስዕቡ እዮም፥ 1) እንበዓል እከላ እንድዮም ዝኣባላቱ፡ 2) ኣበይ ነቢሮም እዮም ሕጂ ዝቀላቐሉ፡? 3) ንሕና ጥራይ ኢና ክኢላታት ድዮም ዝብሉ ዘለዉ? 4) ኮሚሽን ኣብ ስርሖም ጉድለት ኣርእዮም እንድዮም፡ ሰለምንታይ ድኣ ክሳብ ሕጂ ኣጽቂጦም ጸኒሖም ሕጂ ድምጾም ዘስምዑ? 5) ኣብ ጉባኤ ኣይተመረጽናን እሞ ሕጂ ካልኣይ ዕድል ይወሃበና ድዮም ዝብሉ ዘለዉ? 6) ሕጂኽ እታ ናይ ቀደም ፈጻሚት ሽማግለ ኾሚሽን ድያ ክትደግም? 

Read more...
 
ተበግሶ ግዱሳት ኤርትራውያን PDF Print E-mail
Written by ኣኼባ ተበግሶ ስቶኮሆልም   
Sunday, 19 October 2014 22:55

መእተዊ

ኣብ ደያስፖራ ዝርከቡ ዜጋታትን ከምኡ እውን ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን በርጌሳዊ ማሕበራትን ካብቶም ንሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ገጢሞሞ ዘለዉ መዋጥራት ከላቕቑ ጻዕርታት የካይዱ ኣለዉ። እዚ ኣብ ስቶኮሆልም ተጸዊዑ ዘሎ ኣኼባ ሓደ ዕላማ ጥራይ እዩ ዘለዎ ንሱድማ መዋጽእ ካብ ወጥሪ ሃገራዊ ባይቶእዩ።ናይዚ ኣኼባ መሪሕ ስነ-ሓሳብ ተበግሶ ስለ ዝዀነ መጸውዒኡኣኼባ ተበግሶ ስቶክሆልምእዩ። ቦታ መንበርን መኣከብን ዝኣንገደና Initiative of Change ዝበሃል ማሕበር እዩ። እዚ ማሕበር ድሕሪ ካልኣይ ኲናት ዓለም፡ ኣብ Oxford University መስረትቱ ሊቃውንቲ ኣመሪካውያንን እንግሊዝን ነበሩ፣ ቀንዲ ዕላማ እዚ ምንቅስቓስ ነቲ ብውግእ ዝዓነወ ኤውሮጳ ኣብ ጎደና ሰላም ምምራሕ ነበረ። እቲ ቀዳማይ ስጒምቲ ንጀርመንን ፈረንሳን ኣብ ስኒት ምምራሕ ስለ ዝተዓወተ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ከምርሕ ከኣለ። ሎሚ ማሕበር Initiative for Change ኣብ ዓመት-ዓመት ሊቃውንቲ ዓለም ዝሳተፍዎ Caux ዝብሃል ዓቢ ትካል ኣብ ሃገረ-ስዊስ ይውንን። ኣኼባ ተበግሶ ስቶኮሆልም ካብ ዕለት 29 ነሓሰ ጀሚሩ ክሳብ ዕለት 31 ክሰላሰል እዩ።

Read more...
 
ጉድ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም እንክቃላዕ PDF Print E-mail
Written by Radio Erena   
Saturday, 18 October 2014 13:00

ነቲ ኤርትራወያን ዘሕልፍዎ ዘለዎ ኣስካሕካሒ ጉዕዞ ሲናይ እተንጸባርቕን ብስም ባርባራዊ ጉዕዞ እተሰምየትን ፊልም ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ከተማ ፓሪስ ብዕለት 16-10-2014 ኣብ ዝተራእየትሉ እዋን፡ ምንጪ ዋሕዚ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ኤረትራ ጸቕጢ ስለ ዘሎ ኣይኮነን ብቐንዱ ድማ ኣብ ኤርትራ ዲክታቶርያዊ ምሕደራ የለን ኢላ ንኩነታት ሃገርና ብግልባጡ ክትገልጽን ህዝቢ ከተእምንን ዝፈተን ወኪል ስርዓት ህግደፍ ኣብ ፈረንሳ ኣምባሳደር ሃና ስምኦን ሓያል ብድሆ ኣጓኒፍዋ። ንሳ ነቲ ዘቕረበቶ ምስሉይነት ብነድርን ስምዒትን ዝብድህዋ ብርክት ዝበሉ ጋዜጠኛታት ፈረንሳ ድማ ኣብቲ ብቛንቋ ፈረንሳ ዝተሰነደ ጸብጻብ ቀሪቡ ኣሎ።

ኣብዚ ብጋዜጠኛ ሬድዮ ኤረና ኣማኑኤል ግርማይ ዝቐረበ ጸብጻብ በዚ ሊንክ ክርከብ ይክኣል

http://www.eritreadaily.net/News2014/article201410171.htm

ኤዲቶርያል ቦርድ

 
ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቕ ክሳብ ሓምሳ ዓመት ዝመልእ ኣብ ማእሰርቲ ቤት ክቕፈድ ኣይግብኦን PDF Print E-mail
Written by Expressen.se   
Saturday, 18 October 2014 12:35

ዳዊት ኢሳቕ ብኣቆጻጽራ ኤውሮጳውያን ዕለት 27 ጥቕምቲ 2015 ሓምሳ ዓመት ክመልእ እዩ። ኩነታቱ ከምዝሕብሮ ድማ፡ መበል ሓምሳ ዓመቱ ኣብ ማእሰርቲ ቤት ዝርከበሉ እዋን ከብዕል ከምዝግደድ እዩ። ነዚ ኩነታቱ ብምዝካር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከምኡ ድማ ኣብ ሽወደን ዝመደበሩ ጋዜጣ ኤክስፕረሰን ብሓባር፡ ዳዊት ኢሳቕ ካብ ዘለዎ ቀይዲ ንምፍትሑ ጻዕርታት ከካይዱ እዮም።

Read more...
 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 28
Copyright © 2014 Eritrean Congress Party Strategy Adi. All Rights Reserved.
 

Our Undertaking

The Eritrean Congress Party Strategy Adi is a political vehicle whose main mission is to translate the principles of the Strategy Adi into an Eritrean reality. The name of our website is: "The Eritrean Congress Party Web Page" (ECPWP). The mission of our website is to spread and deepen the crucial message embodied in the Strategy Adi. The key historical concepts embedded in our Strategy Adi are: a) Adi, b) Highi Indaba, c) Baito, and d) Zega.

read more


GetFirefox

logo-wordmark-vertical_small

If you can't

read Tigrinja

try Firefox